ราคาฉีดปลวก ทาวน์โฮม เพื่อให้บ้านแข็งแรงไร้ปลวก

0
477
ราคาฉีดปลวก ทาวน์โฮม

ทำไมต้องฉีดปลวก ราคาฉีดปลวก ทาวน์โฮม จ่ายให้บ้านแข็งแรงไม่มีปลวกกวนใจ
ราคาฉีดปลวก ทาวน์โฮม
“ปลวก” ถือว่าเป็นแมลงรบกวนที่สร้างปัญหาสำหรับบ้านทาวน์โฮม เพราะปลวกนั้นจะกัดกินเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้ และโครงสร้างไม้ตามจุดต่าง ๆ ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อบ้านและอาคารได้ ซึ่งระบบกำจัดปลวกในปัจจุบันมีอยู่หลายแบบด้วยกัน แต่ระบบกำจัดปลวกที่นิยมใช้ในบ้านเรามีอยู่ 3 ระบบหลัก ได้แก่

การกำจัดปลวกด้วยระบบวางท่อ

วิธีนี้เป็นการวางระบบท่อเข้าไปบริเวณใต้พื้นของบ้านหรืออาคารตามแนวคานคอดินในขณะทำการก่อสร้าง โดยเฉพาะส่วนที่จะเป็นห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือห้องใต้บันได จากนั้นจึงอัดน้ำยาชนิดพิเศษด้วยหัวอัดแรงสูงไปตามจุดต่าง ๆ ที่ฝังท่อไว้เพื่อทำให้ดินบริเวณใต้พื้นมีสภาพเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่ได้ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวหน้าดิน ซึ่งจะช่วยป้องกันการรุกรานของปลวกและกำจัดปลวกได้
การกำจัดปลวกด้วยระบบเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยา

เป็นวิธีป้องกันและกำจัดปลวกด้วยการเจาะพื้นตามแนวคานทั้งหมด พร้อมอัดและฉีดพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานลงใต้พื้นบ้าน ซึ่งทำให้ดินเป็นพิษจนปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และตายลงในที่สุด
การกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ
ราคาฉีดปลวก ทาวน์โฮม

นวัตกรรมล่าสุดในการกำจัดปลวก เป็นการฝังสถานีเหยื่อตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่านระหว่างการออกหาอาหารไว้ภายในบ้านและรอบตัวบ้าน ภายในสถานีจะประกอบไปด้วยอาหารที่ปลวกชื่นชอบและสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการกำจัดปลวก ซึ่งเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของปลวกที่จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบได้ เมื่อปลวกกินเหยื่อเข้าไป จะส่งผลทำให้ปลวกค่อย ๆ ตายยกรังในที่สุด

เมื่อได้รู้จักกับวิธีกำจัดปลวกด้วยระบบต่าง ๆ แล้ว คำถามต่อมาก็คือ ระบบกำจัดปลวกระบบไหนดีที่สุด? การเลือกระบบกำจัดปลวกนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ชนิดของปลวก สภาพแวดล้อม ระดับความรุนแรง ระดับการระบาด เป็นต้น ดังนั้น หากพบปลวกหรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะมีปลวกอาศัยอยู่ภายในบ้านของท่าน ควรรีบติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกโดยทันที ไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อตัวบ้านและทำให้ปัญหาบานปลายได้
ราคาฉีดปลวก ทาวน์โฮม

ราคากำจัดปลวกแต่ละบริษัทไม่เท่ากันเลย บ้างก็ไม่มีราคาตายตัว และแต่ละเจ้าก็ใช้วิธีที่ต่างกัน บ้างก็มีราคาตายตัว ตามพื้นที่และตารางเมตร วันนี้เรามาเรียนรู้กันว่า ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อราคากำจัดปลวกที่แตกต่างกัน เราจะได้ทราบว่าทำอย่างไรเมื่อปลวกขึ้นบ้าน และเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่ตรงใจ ซึ่งการกำจัดป้องกันปลวก ปัญหาปลวกเองก็เหมือนการรักษาโรคมะเร็ง ต้องวินัจฉัยให้คุณหมอตรวจ เพื่อรักษาและป้องกัน ตามผู้ป่วยแต่ละคน ดั้งนั้นมาดู 5 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการกำจัดปลวก
1. ขนาดของพื้นที่

เพราะปลวก 90% ในประเทศไทย มาจากใต้ดิน ดังนั้นวิธีป้องกันปลวกด้วยเคมีคือการสร้างฉนวนเคมีบ้านพื้นดินไม่ให้ปลวกขึ้นมาทำลายบ้าน ดังนั้นขนาดของพื้นที่บ้านจะมีผลโดยตรงต่อปริมาณเคมีที่ใช้ ยิ่งขนาดพื้นที่ใหญ่ยิ่งต้องใช้มาก เหมือนการให้ยาตามน้ำหนักตัวผู้ป่วย ทั้งนี้ระยะเวลาและปริมาณในการกำจัดปลวกขึ้นอยู่กับคุณภาพของเคมีโดยดูได้ตามฉลากเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากปัจจัยพื้นที่และภูมิอากาศอาจจะมีผลเช่นกัน

2. ลักษณะของปัญหา
ราคาฉีดปลวก ทาวน์โฮม

เพราะบ้านแต่ละหลัง เจอปัญหาต่างกัน บางบ้านไม่มีปลวกขึ้นต้องการแค่ป้องกัน  ดังนั้นการใช้เคมีที่ อาจจะเพียงพอแล้ว แต่หากมีปลวกมากกว่าหนึ่งรังในบ้าน หรือมีการดื้อต่อเคมีหรือเป็นจุดที่ยากต่อเคมี จำเป็นที่ต้องใช้เหยื่อกำจัดปลวก  เพื่อส่งต่อพิษไปยังนางพญาปลวกเพื่อให้ล่มสลายทั้งรัง โดยเหยื่อกำจัดปลวกจะมีราคาสูงและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการ  เหมือนการจัดการมะเร็งที่มีหลายๆวิธีขึ้นอยู่กับระยะการเติบโตของมะเร็ง ไม่ว่าการให้ยาหรือฉายรังสี  ปลวกเช่นเดียวกันต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

  1. ข้อจำกัดของพื้นที่บริการ

สารเคมีที่ผ่าน อย. รับรองอย่างถูกต้อง เพื่อให้ใช้ในการกำจัดแมลง (ไม่ใช่การเกษตร) โดยปกติจะมาค่าความปลอดภัยที่สูงมากโดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์ ดังนั้นเคมีที่ผ่านการรับรองจึงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตามสัตว์น้ำบางชนิดเช่นกุ้งปลา มีลักษณะชีววิทยาที่ต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาจจะมีผลโดยสารเคมีกำจัดปลวก ดังนั้นจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสเปร์ยเคมีในบริเวณนั้นๆ หรือ  ในบางกรณีที่ลูกค้ารู้สึกไม่ต้องการใช้สารเคมีในการกำจัดและป้องกัน

 

ในกรณีนี้ เหยื่อกำจัดแมลงเป็นทางออกที่ไม่มีการฉีดพ่นให้เกิดความเสี่ยงที่จะไปปนเปื้นในแหล่งน้ำที่มีสัตว์น้ำอาศัยได้  จำเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดและมีผลต่อราคา

  1. ความเร็วในการจัดการ

เพราะความเร็วในการกำจัดปลวก ของเคมีและเหยื่อไม่เท่ากัน โดยเหยื่ออาจจะเห็นการล่มสลายของรังได้เร็วที่สุดภายใน 1 เดือน แต่เคมีหลายๆชนิดอาจจะเห็นการตายของปลวกทันทีแต่โดยมากปัญหามักจะกลับมาเพราะนางพญาที่อยู่ใต้ดินไม่ตายปลวกจึงหนีไปสร้างรังใหม่ๆ  โดยเฉลี่ยในการกำจัดปลวกอย่างหายขาดจะอยู่ระหว่าง 1-8 เดือน  โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้และความรู้ของผู้ให้บริการ
ราคาฉีดปลวก ทาวน์โฮม
5. แบรนด์เคมีที่ใช้กำจัด ได้รับรอง

ในปัจจุบันมีเคมีที่ไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา สมุนไพรกำจัดแมลง หรือการใช้เคมีเกษตรที่มีราคาถูกกว่า นำมาใช้กำจัดปลวกในบ้านอย่างผิดกฎหมาย อันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในบ้าน และไม่หายขาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสอบถามที่มาของสารเคมี และแน่ใจว่า ผู้ให้บริการได้รับการอบรมในการใช้เคมีอย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับดูแลบ้านทาวน์โฮมติดตามที่ townhomeplus.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here