ปัญหาการสะสมไขมันหมดไปด้วยถังดักไขมัน ทาวน์โฮมซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีในทุกบ้าน

0
30
ถังดักไขมัน ทาวน์โฮม

บ้านสะอาดและสุขลักษณะ: ถังดักไขมัน ทาวน์โฮม กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำและเศษอาหารให้บ้านคุณมีความสะอาดและสวยงาม

 

ถังดักไขมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อบ้านของเรา เนื่องจากการปล่อยน้ำทิ้งที่มีไขมันและเศษอาหารไปต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะอาจทำให้ท่อต่างๆ ตันขึ้นและเกิดปัญหาในการระบายน้ำ อย่างเช่น ท่อที่ตันอาจทำให้น้ำทิ้งหล่อเลี้ยงแมลงและแบคทีเรีย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ และเมื่อน้ำทิ้งไหลกลับมายังบ้านเราอาจทำให้ระบบประปาในบ้านเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้นการติดตั้งถังดักไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำทิ้ง โดยจะช่วยแยกเศษอาหารและไขมันออกจากน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทำให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ไม่เพียงช่วยลดปัญหาในการระบายน้ำและกันกลิ่นเหม็น แต่ยังช่วยสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในบ้านของเราด้วย
ถังดักไขมัน ทาวน์โฮม

ในการดูแลรักษาถังดักไขมันเราจะต้องทำการเปลี่ยนน้ำใหม่และทำความสะอาดถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหากเป็นถังดักไขมันที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง จะต้องทำการเช็คสภาพถังดักไขมันเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของถังดักไขมันมันยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยสามารถทำการตรวจสอบโดยการดูระดับของไขมันในถังดักไขมัน หากมีระดับไขมันสูงเกินไป จะต้องทำการทิ้งน้ำให้มีปริมาณน้อยลง หรือทำการเข้าไปทำความสะอาดถังดักไขมันโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

 

ถังดักไขมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านหรืออาคารเพื่อช่วยในการกักเก็บไขมันและสารอันตรายอื่นๆที่อาจเกิดจากการใช้งานต่างๆ ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทของถังดักไขมันออกเป็น 2 ประเภท คือ ถังดักไขมันแบบตั้งพื้นและบ่อดักไขมันแบบฝังดิน ซึ่งเลือกใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ใช้งาน

 

ถังดักไขมันแบบตั้งพื้นเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องพัก คอนโดหรือทาวน์โฮม เพราะการติดตั้งง่ายและใช้พื้นที่น้อย เราสามารถต่อท่อระบายน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานเข้ากับถังดักไขมันแล้วนำท่อระบายน้ำจากถังดักไขมันลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้อย่างง่ายดาย

ถังดักไขมัน ทาวน์โฮม

สำหรับบ่อดักไขมันแบบฝังดินนั้น เหมาะสำหรับบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง และมีพื้นที่สำหรับฝังบ่อดักไขมันลงใต้ดินบริเวณนอกตัวบ้าน ซึ่งถังดักไขมันแบบฝังดินมีขนาดที่ใหญ่และวิธีติดตั้งยุ่งยากกว่า ต้องขุดหลุมฝังถังลงไปและต้องออกแบบระบบต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับซิงค์ล้างจาน รวมถึงการวางแนวท่อระบายน้ำที่ออกไปนอกบ้านด้วย ดังนั้น การเลือกใช้บ่อดักไขมันแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของพื้นที่ใช้งาน และควรระมัดระวังในการบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อดักไขมันให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการปล่อยสารอันตรายเข้าสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ควรมีการทำความสะอาดบ่อดักไขมันเป็นระยะๆเพื่อให้การทำงานของระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านหรืออาคารเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

สำคัญอย่างไรที่บ้านทาวน์โฮมทุกหลังควรติดตั้งถังดักไขมัน

การติดตั้งถังดักไขมันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำในทุกบ้านทาวน์โฮม เพราะมีประโยชน์อย่างมากต่อการบำบัดน้ำเสียจากครัวของเรา น้ำเสียที่ปนเปื้อนกับไขมันจะทำให้การบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไขมันจะย่อยสลายได้ช้าและทำให้มีเศษอาหารตกค้างในถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นที่อพยพของแมลงและสัตว์น้ำได้ การติดตั้งถังดักไขมันจะช่วยกรองเศษอาหารและไขมันออกจากน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำเสียให้น้อยลง ทำให้น้ำที่ปล่อยออกไปไม่มีกลิ่นเหม็นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การติดตั้งถังดักไขมันควรเป็นสิ่งที่เราควรทำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและเป็นมิตร

 

วิธีเลือกถังดักไขมันที่เหมาะสมสำหรับบ้านทาวน์โฮมของคุณ

เมื่อต้องการเลือกถังดักไขมันให้เหมาะสมกับการใช้งานและปริมาณการใช้งานในครัวเรือน ควรพิจารณาดังนี้

ถังดักไขมัน ทาวน์โฮม

  • จำนวนสมาชิกในครัวเรือน

สมาชิกตั้งแต่ 1-5 คน ควรเลือกใช้ขนาด 15 ลิตร

สมาชิกตั้งแต่ 6-10 คน ควรเลือกใช้ขนาด 30 ลิตร

สมาชิกตั้งแต่ 11-15 คน ควรเลือกใชขนาด 50 ลิตร

สมาชิกตั้งแต่ 16-20 คน ควรเลือกใช้ขนาด 90 ลิตร

สมาชิกมากกว่า 20 คน ควรเลือกใช้ขนาด 140 ลิตร

  • ปริมาณอาหารที่ทำในครัวเรือน

หากคุณเป็นคนที่ชอบทำอาหารเองในบ้าน ควรเลือกถังดักไขมันที่มีความจุมากกว่าเพื่อรองรับปริมาณของไขมันและอาหารที่จะถูกกำจัดออกจากถังดักไขมันหากคุณไม่ได้ทำอาหารเองบ่อยครั้ง ควรเลือกถังดักไขมันที่มีความจุเล็กกว่าเพื่อประหยัดพื้นที่ในครัวเรือนและราคาที่จะต้องจ่าย

  • ระบบการล้างถังดักไขมัน

ควรเลือกถังดักไขมันที่มีระบบการล้างที่ง่ายต่อการดูแลรักษา เช่น ถังดักไขมันที่มีท่อน้ำทิ้งที่สามารถถ่ายเทน้ำเสียออก

 

ถังดักไขมัน ทาวน์โฮม

 

วิธีดูแลรักษาหรือล้างถังดักไขมันไม่ได้ยากมากนัก โดยสามารถทำได้โดยการตักเศษอาหารในตะแกรงตัวกรองออกไปทิ้งทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง นอกจากนี้ยังควรตักไขมันที่อยู่บนน้ำออกไปทิ้งสัปดาห์ละครั้งเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบท่อ นอกจากนี้ยังควรล้างทำความสะอาดถังดักไขมันปีละ 2 ครั้งหรือทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้งานยังคงเหมือนเดิม และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการเน่าเสียของเศษอาหารให้หมดไปด้วย

 

Townhomeplus.com: แหล่งรวมบ้านทาวน์โฮมที่ให้ความสะดวกสบายและคุ้มค่าสูงสุด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here