ทาวน์ โฮม ผ่อน กับ โครงการ ความเสี่ยงสูง แต่กู้ธนาคารก็ยาก แก้ปัญหายังไงดี

0
120
ทาวน์ โฮม ผ่อน กับ โครงการ

เปิดวิธีซื้อบ้าน ไม่ต้องกู้ธนาคาร ไม่อยากเสี่ยงทาวน์ โฮม ผ่อน กับ โครงการ

หลายคนอาจจะติดเงื่อนไขการจะต้องซื้อโดยการยื่นกู้กับธนาคาร อาจจะด้วยหลายสาเหตุ เช่น อายุมากเกิน 40 ปี อาชีพอิสระ รายการเดินบัญชีไม่ดีพอ ทำให้โอกาสที่จะกู้ผ่านธนาคารค่อนข้างยาก จริง ๆ แล้วในยุคนี้หลายคนก็มีอาชีพอิสระที่มีรายได้สม่ำเสมอกันเยอะ อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่เน้นรับเงินสด อาชีพfreelance ที่รับงานเอง ไม่ได้เปิดเป็นบริษัท แต่หลักการพิจารณาของธนาคารนั้นจะเน้นดูจากเงินในระบบเป็นหลัก แล้วถ้าคนที่ทำงานไม่ได้รับเงินเข้าระบบธนาคารจะซื้อบ้านจะต้องทำอย่างไร เรามาหาคำตอบกัน
ทาวน์ โฮม ผ่อน กับ โครงการ

กลุ่มคนที่อาจจะมีปัญหาในการซื้อบ้านกับธนาคารนั้น อาจจะเป็นกลุ่มคนดังต่อไปนี้

  1. อาชีพอิสระ ต่อให้มีรายได้ที่สามารถผ่อนได้ แต่อาจจะกู้ได้ยากเนื่องจากหลักประกันไม่เพียงพอ ธนาคารจะมองว่ารายได้ที่ได้มานั้นไม่แน่นอน
  2. ไม่อยากเสี่ยงกับการผ่อนตรงนอกระบบธนาคาร หรือนายทุน หรือผ่อนตรงกับโครงการ ผ่อนตรงกับเจ้าของบ้าน มีดอกเบี้ยสูง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้บ้าน
  3. กลุ่มที่ทำธุรกิจส่วนตัว ที่ไม่อยากใช้เงินสดหรือเงินเก็บในการใช้เงินก้อนใหญ่ จำเป็นที่จะเก็บเครดิตไว้สำหรับลงทุนหมุนเวียนต่อยอดในธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถใช้เงินเก็บในการซื้ออสังหาฯได้
  4. กลุ่มที่ยังไม่มีเงินก้อน ทำให้ไม่สามารถซื้ออสังหาฯ ได้ทันที จึงต้องใช้เวลาในการเก็บเงินให้ครบตามจำนวน ซึ่งบางครั้งถ้าเก็บเงินไว้นาน ๆ ราคาบ้านก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ
  5. กลุ่มระหว่างสร้างเครดิต เพื่อกู้ในอนาคต ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เคยเดิน Statement, ไม่มีเครดิต และติดเครดิตบูโร เช่นเดียวกับกลุ่มข้างบน ต้องใช้เวลา ซึ่งกว่าจะพร้อม ทาวน์โฮมที่เล็งไว้ อาจจะพลาดหรือราคาสูงขึ้น

สำหรับทางแก้ของกลุ่มคนที่ต้องการซื้อทาวน์โฮม แต่ไม่สามารถกู้กับธนาคารได้ อาจจะทำได้ดังนี้
ทาวน์ โฮม ผ่อน กับ โครงการ

  1. การเช่า

การเช่ารายเดือน : ผู้เช่าสามารถเข้าอยู่ในอสังหาฯนั้นได้เลย แต่ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ เหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการลงหลักปักฐานในพื้นที่นั้น

  1. การซื้อ

– การซื้อด้วยเงินสด : เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีภาระหนี้สิน และมีเงินสดเพียงพอที่จะซื้ออสังหาฯนั้นๆ

– การกู้สถาบันการเงินนอกระบบ : การซื้อโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินนอกระบบมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าปกติ

  1. การเช่าซื้อ

– การผ่อนตรงกับโครงการ หรือเจ้าของ : การผ่อนกับเจ้าของบ้าน/โครงการโดยตรงสามารถทำได้ แต่มีความเสี่ยงที่เจ้าของบ้านจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้

– ผ่อนตรงกับนายทุน : การผ่อนประเภทนี้ ทางนายทุนจะเป็นคนที่ออกค่าบ้านให้ โดยที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าซื้อให้กับนายทุน แต่ก็มีความเสี่ยงที่นายทุนจะปรับเงินดอกเบี้ยให้สูงขึ้นหรือไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้
ทาวน์ โฮม ผ่อน กับ โครงการ

วิธีที่เราจะได้ยินบ่อยหน่อยก็จะเป็นทาวน์โฮมที่ผ่อนตรงกับโครงการ มักจะเห็นได้บ่อยในโครงการบ้านต่างจังหวัด ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสที่โครงการอาจจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อใดก็ได้ หากมีการผิดนัดชำระ ส่วนเงินที่ชำระราคามาแล้วแต่ก่อน ให้ตกเป็นสิทธิของโครงการโดยถือเสมือนว่าเป็นค่าเช่า ผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเรียกคืนจากเจ้าของได้ ซึ่งโมเดลแบบนี้ มีไว้หลอกกินเงินดาวน์จากคนที่สถานะการเงินแย่ ยื่นกู้ธนาคารก็ไม่ได้รับการอนุมัติ จึงได้มีการผ่อนตรงๆกับเจ้าของเพราะง่าย ซึ่งถ้าผ่อนจนจบสัญญาก็ดีไป แต่หากผ่อนไม่ไหว ตรงนี้ละความบันเทิงเลย เพราะสัญญาที่ทำไว้ก็เป็นอันยกเลิก เจ้าของก็กินเงินดาวน์ไปแบบฟรีๆ

แต่ถ้าตัดสินใจแล้วมีความจำเป็นต้องทำ ก็ต้องทำสัญญาที่ชัดเจน เพื่อให้การตกลงกันนั้น มีลายลักษณ์อักษรเอาไว้ยืนยันเมื่อเกิดกรณีต่าง ๆ ขึ้นมาในอนาคต ทั้งเรื่องของจำนวนเงินที่ผ่อนรายเดือน อัตราดอกเบี้ยที่จะต้องเสีย และลักษณะของการถือครองกรรมสิทธิ์ หากคุณไม่มีความรู้ ควรที่จะปรึกษาผู้รู้ที่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าคุณจะต้องดำเนินการทำอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องของหนังสือสัญญา และเรื่องของการส่งมอบ รวมถึงระยะเวลาของสัญญาด้วย

ตอนนี้มีอีกวิธี คือ ผ่อนกับบริษัท ที่ให้บริการรับผ่อนบ้านผ่านบริษัท โดยบริษัทนั้นจะเป็นคนกลางระหว่าง ผู้ขาย (Seller), ผู้เช่าซื้อ (Buyer) และ นักลงทุน (Investor) ที่ Juzmatch เข้ามารับความเสี่ยง และช่วยเหลือให้การซื้อขายและลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยที่บริษัทเป็นตัวแทนนักลงทุน (Investor) ในการซื้ออสังหาฯ นั้นๆ จากผู้ขาย (Seller) ที่ขายขาดให้กับนักลงทุน โดยมี บริษัท เป็นผู้บริหารจัดการและรับความเสี่ยง แทนนักลงทุน ในขณะเดียวกันเองทางบริษัท ก็จะหาผู้เช่าซื้อให้มาเช่าและผ่อนตรงกับทาง บริษัท โดยนักลงทุน (Investor) เองจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนซื้ออสังหาฯ นั้นอีกที นอกจากนี้แล้วทาง บริษัทก็มีเงื่อนไขกับผู้เช่าซื้อคือให้ระยะเวลา 3 ปี จ่ายโปะปิดสัญญา ก่อน 3 ปีได้ ไม่มีค่าปรับ
ทาวน์ โฮม ผ่อน กับ โครงการ

จึงเป็นอีกวิธีสำหรับการซื้อทาวน์โฮมที่เราตั้งใจไว้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอเก็บเงินสดให้พอซื้อ หรือรอทำเครดิต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะซื้อทาวน์โฮม

ข้อมูลของทาวน์โฮมทุกเรื่อง ติดตามได้ที่ townhomeplus.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here