บ้านรีโนเวท ทาวน์โฮม ใช้งบเท่าไหร่ เริ่มต้นอย่างไรดี

0
209
บ้านรีโนเวท ทาวน์โฮม

บ้านรีโนเวท ทาวน์โฮม เริ่มต้นอย่างไรดี

รีวิว บ้านทาวน์โฮม การรีโนเวทบ้าน ไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านเก่าของคนอื่น ก่อนจะกลายมาเป็นบ้านใหม่ของเรา เราอาจอยากจะปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการของเรา หรือ บ้านทาวน์โฮม ที่อยู่อาศัยมานาน มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานไปตามเวลา เช่น สมาชิกอาจจะเพิ่มขึ้น หรือมีกิจกรรมภายในบ้านที่จะต้องเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงภายในบ้าน จึงเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการ

บ้านรีโนเวท ทาวน์โฮม

การรีโนเวท คือ ‘บูรณะ’ เป็นการซ่อมแซม ทำใหม่ ปรับปรุงใหม่แบบยกเครื่อง หรือทำให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง หรือจะมีกลิ่นอายของแบบเดิมอยู่บ้าง โดยอาศัยการปรับปรุงซ่อมแซมจากโครงสร้างเดิมของบ้านที่มีอยู่ เพื่อให้บ้านที่หมดสภาพและขาดกการดูแลมาเป็นระยะเวลานาน เปลี่ยนโฉมใหม่ให้สวยงามน่าอยู่ และสามารถอยู่อาศัยได้อีกนาน
เหตุผลของการรีโนเวท บ้านทาวน์โฮม นั้น แล้วแต่เจ้าของบ้าน ส่วนใหญ่แล้วก็จะเหตุผลต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น

1. ยืดอายุของบ้านให้นานขึ้น

รีวิว บ้านทาวน์โฮม บ้านทุกหลังล้วนประกอบไปด้วยโครงสร้างที่มีอายุการใช้งาน สำหรับบ้านที่มีอายุเก่าและขาดการซ่อมแซมดูแลอย่างสม่ำเสมอ โครงสร้างภายในบ้านบางส่วนจะมีความทรุดโทรม ซึ่งหมายถึงความไม่ปลอดภัยและความไม่สวยงามในการอยู่อาศัย การรีโนทเวทบ้านทาวน์โฮมจึงเป็นการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เพื่อยืดอายุบ้านให้นานขึ้น

2. ความต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เปลี่ยนไป

สำหรับบ้านชั้นเดียวที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก มักจะมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน ดังนั้นเมื่อฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน หลายคนเลือกวิธีรีโนเวทบ้านชั้นเดียวใหม่ เพื่อจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านใหม่ให้เหมาะกับการอยู่อาศัยมากขึ้น

3. เพื่อสุขอนามัยในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

บริเวณมุมอับของบ้าน มักแฝงไปด้วยสิ่งสกปรกที่หลุดรอดสายตา ไม่ว่าจะเป็น ภายในห้องน้ำ บริเวณบนฝ้าเพดาน บริเวณงานระบบในครัว ปล่องท่อ หรือตามพื้นที่อับชื้นต่าง ๆ ที่ไม่ค่อยได้รับการทำความสะอาด ทำให้เชื้อโรคสะสมและทำความสะอาดได้ยาก การรีโนเวทบ้านชั้นเดียวจึงช่วยให้มุมอับต่าง ๆ เหล่านี้หายไป

บ้านรีโนเวท ทาวน์โฮม

4.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในตัวบ้าน

การรีโนเวทบ้าน ก็เป็นเหมือนการเพิ่มยาบำรุงสมรรถนะ ทำให้บ้านมีกำลังที่แข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นการรีโนเวทบ้านจึงเป็นยาชั้นดี ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใหม่ เพื่อให้พร้อมสำหรับการอยู่อาศัยและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน

เมื่อตั้งใจจะรีโนเวทบ้านทาวน์โฮมแล้ว ก็มาลงมือทำกันเลย ซึ่งจะขอแนะนำขั้นตอน ของการรีโนเวท ดังนี้

1.ประเมินงบประมาณตัวเอง

ก่อนรีโรเวทบ้าน/ซ่อมแซม/ต่อเติมทุกครั้ง ต้องตรวจดูงบประมาณของตัวเองว่า มีเท่าไหร่ พอที่จะรีโนเวทบ้านใหม่หรือไม่ แต่จะมีงบรีโนเวทอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีงบสำรองไว้ด้วย เผื่อยามฉุกเฉินจะได้นำเงินส่วนนี้มาแก้ไขได้ทัน ซึ่งงบสำรองนั้น แนะนำให้เตรียมไว้ 20 – 30% ของงบประมาณการรีโนเวทที่ตั้งใจไว้

2.ตั้งวัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น ก่อนคิดจะรีโนเวทบ้านต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่า อยากรีโนเวทแบบไหน จะปรับปรุงทั้งหลัง จะเปลี่ยนแปลงบางห้อง จะขยายพื้นที่เพิ่ม เอาให้แน่ใจก่อนว่าอยากจะทำอะไร และควรจะยึดตามสิ่งที่วางแผนไว้ ไม่งั้นงานจะงอกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

3.รวบรวมข้อมูลและรูปแบบที่ชอบ

เมื่อตัดสินใจแน่ ๆ ก็ต้องหาต้นแบบ รูปแบบที่ชอบ รวมไปถึงข้อมูลทางเทคนิคด้วย ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ อาจจะปรึกษาผู้รับเหมา วิศวกร หรือสถาปนิก ที่มีความรู้ในการก่อสร้าง หารูปแบบบ้านตัวอย่าง ห้องตัวอย่าง สไตล์การออกแบบที่ชอบไว้เป็นข้อมูล

บ้านรีโนเวท ทาวน์โฮม

4.หาแหล่งวัสดุ

ในขั้นตอนการรีโรเวทบ้าน การหาแหล่งวัสดุเป็นเรื่องสำคัญ แต่คุณต้องรู้ก่อนว่า ตัวเองต้องการรีโนเวทบ้านแบบไหน และส่วนใหญ่เขาใช้วัสดุอะไร พร้อมหาข้อมูลวัสดุชนิดเหล่านั้นอย่างละเอียด แล้วไปหาแหล่งซื้อวัสดุอีกที เพื่อให้ได้ราคาที่พอเหมาะ และต้องอยู่ภายในงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว้ด้วย

5. ตรวจสอบสภาพพื้นที่

ก่อนรีโนเวทบ้าน ควรตรวจสอบส่วนต่างๆ ของบ้าน หรือพื้นที่ที่กำลังจะปรับปรุงว่ามีส่วนใดยังใช้งานได้ดี หรือมีส่วนใดที่เสียหายต้องซ่อมแซมทั้งก่อน และขณะลงมือปรับปรุงบ้าน โดยการทำ Check List ในแต่ละห้องหรือแต่ละพื้นที่ตามประเภทงานต่างๆ โดยแบ่งเป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม พื้นที่รอบบ้าน งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึงระบบปรับอากาศ (ถ้ามี) ตลอดจนกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละงาน โดยอาจจะปรึกษาวิศวกร สถาปนิก หรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม

บ้านรีโนเวท ทาวน์โฮม
6.ตรวจสอบกฎหมายให้ถี่ถ้วนก่อน

รีวิว บ้านทาวน์โฮม ข้อสำคัญที่ควรรู้เรื่องรีโนเวทบ้าน และเป็นข้อที่หลายคนที่จะคิดจะรีโนเวทบ้านมักมองข้ามไป คือการกลับมาทบทวนกฎหมายให้ดีก่อน เนื่องจากการต่อเติมหรือรีโนเวทก็นับเป็นการดัดแปลงอาคาร ดังนั้นควรตรวจสอบก่อนว่าบ้านของเราเข้าเงื่อนไขของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อะไรที่ห้ามทำเด็ดขาด

โดยหากพิจารณาถึงเงื่อนไขแล้วพบว่า แผนการรีโนเวทของเราเข้าข่ายข้อห้าม ควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่โยธาจังหวัดหรือเทศบาลที่สังกัดอยู่ก่อนทำการรีโนเวทบ้าน
นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรีโนเวท บ้านทาวน์โฮม ซึ่งควรจะรู้ก่อนจะลงมือทำ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here