ความแตกต่าง ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ มีอะไรบ้าง มีผลต่อการเลือกซื้อหรือไม่

0
197
ความแตกต่าง ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

มาไขข้อสงสัยกันเรื่องความแตกต่าง ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ จริง ๆ แล้วคืออะไร

ทาวน์โฮมกับทาวน์เฮาส์ เป็นแตกต่างที่มีความคล้ายกัน จนหลายคนมีข้อสงสัยว่าแบบบ้านทั้งสองแบบนี้ จะถือว่าเหมือนหรือต่างกันดี เพื่อมาช่วยกันไขข้อสงสัยนี้ เราเลยมาดูข้อมูลของแบบบ้านทั้งทาวน์โฮมและทาวน์เฮาส์กัน ว่าจริง ๆ แล้วแตกต่างกันตรงไหน
ความแตกต่าง ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ในแง่ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ทั้งทาวน์โฮมและทาวน์เฮาส์ จะถูกนับว่าเป็น ‘บ้านแถว’ ซึ่งมีความหมายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ว่าหมายถึง ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น โดยถ้าหากเป็นเอกสารในราชการไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ จะถูกเขียนว่าเป็น ทาวน์เฮ้าส์ ทั้งหมด

แต่ด้วยเหตุผลทางการตลาดของกลุ่มผู้ทำธุรกิจอสังหาเลือกที่จะใช้คำว่าทาวน์โฮมแทนคำว่าทาวน์เฮ้าส์เกือบทั้งหมด ซึ่งความแตกต่างแรกของทาวน์โฮม กับ ทาวน์เฮ้าส์ ในด้านภาษาคือการเลือกใช้คำว่า ‘โฮม (Home)’ แทนคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ เนื่องจากคำว่า ‘โฮม (Home)’  ให้ความหมายที่อบอุ่นสื่อถึงการอยู่อาศัยและการอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ ที่สื่อถึงที่อยู่อาศัยในลักษณะเชิงอาคารและโครงสร้างเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นเลือกใช้คำว่า ‘โฮม (Home)’ แทนคำว่า ‘เฮ้าส์ (House)’ ในด้านการสร้างบ้าน ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ชื่อเท่านั้น แต่ยังพยายามยกระดับการอยู่อาศัยของ ‘ทาวน์โฮม’ ให้น่าอยู่อาศัยและมอบความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นยิ่งกกว่าเดิมอีกด้วย

ถ้าเรามาบอกด้านกายภาพในการสร้างทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮมในปัจจุบันที่ผู้สร้างโครงการได้ใส่ความแตกต่างให้กันขึ้นจะตั้งข้อสังเกตกันได้ว่า
ความแตกต่าง ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ทาวน์เฮ้าส์มีความหมายตามกฎหมายถึงอาคารที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย มีผนังทั้งสองด้านติดกับบ้านข้าง ๆ โดยบ้านแถวแต่ละหลังมีหน้าตาที่เหมือน ๆ กัน ตัวบ้านชิดติดกันเป็นแถบตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป มีหน้ากว้างประมาณ 4 – 5 เมตร และมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น เดิมแล้วประมาณ 20 กว่าปีก่อน จะนิยมพัฒนาเป็นอาคารสูง 2 ชั้น แพราะถือว่าทาวน์เฮ้าส์เป็นที่อยู่อาศัยทางเลือก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อบ้านเดี่ยวได้ แต่อยากได้ที่อยู่อาศัยในทำเลใกล้เคียงกัน มักจะมีราคาประหยัด ลักษณะรั้วของทาวน์เฮ้าส์ มักจะเป็นกำแพงเตี้ย ๆ ที่กั้นระหว่างบ้านแต่ละหลังเท่านั้น ไม่ได้เป็นรั้วที่มีการแบ่งขอบเขตอย่างชัดเจน จึงมีความแออัดอยู่สมควร

ทาวน์โฮมนั้นถือว่ามีความหมายเชิงกฎหมายเช่นเดียวกับทาวน์เฮ้าส์ทุกอย่าง ด้วยเป็นอาคารประเภทบ้านแถวเช่นเดียวกัน ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น ทาวน์โฮมเป็นที่อยู่อาศัยที่ผู้ประกอบการหรือผู้สร้างนั้นยกระดับมาจากรูปแบบของทาวน์เฮ้าส์ในหลาย ๆ ประการ

 

ความแตกต่าง ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ไม่ว่าจะเป็ฯหน้าตาของทาวน์โฮมจะมีความสวยงามและทันสมัยมากกว่า ผู้ประกอบการหลาย ๆ แห่งได้มีการออกแบบหน้าตาของทาวน์โฮมตามแนวคิดที่แปลกใหม่ ทำให้ดีไซน์ขอบทาวน์โฮมมีความสวยงามน่าสนใจ ไม่แพ้บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด ทั้งยังได้เพิ่มระดับความสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาคาร 2 – 3 ชั้น บางโครงการจะมีการเพิ่มความสูงจากฝ้าของเพดานที่บริเวณชั้นสอง ทำให้มีความโปร่งมากขึ้น และสามารถปรับให้เป็นชั้นลอยในสไตล์ลอฟท์ได้ แต่มักจะทำความสูงไม่เกิน 3 ชั้น เนื่องจากหากสูงเกินกว่า 3 ชั้น จะไม่ใช่ ‘บ้านแถว’ แต่เป็น ‘ตึกแถว’ หรือ ‘อาคารพาณิชย์’ ตามกฎหมาย
ความแตกต่าง ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์
นอกจากนั้นพื้นที่ใช้สอยของทาวน์โฮมในปัจจุบัน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ โดยมักจะมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120 ตารางเมตรขึ้นไป มีหน้ากว้างมากขึ้น เพราะมีการแข่งขันให้เป็นสินค้าทดแทนบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ในหลายโครงการได้มีการพัฒนาทาวน์โฮมให้มีหน้ากว้างตั้งแต่ 5 – 5.7 เมตร เพื่อให้ได้จอดรถยนต์ 2 คันแบบสบาย ๆ ภายในชั้นที่ 1 นอกเหนือไปจากห้องโถงสำหรับการทำเป็นห้องนั่งเล่น พื้นที่กินข้าว ห้องครัว และห้องน้ำแล้ว ยังมีการปรับให้สามารถใช้พื้นที่ได้หลากหลายขึ้น เพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยรุ่นใหม่ ที่สนุกกับการแต่งบ้านในรูปแบบของตัวเอง อาจจะมีเพิ่มห้องอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมาในชั้นล่างด้วย สามารถปรับเป็นห้องนอนของผู้สูงวัยในกรณีที่ครอบครัวใหม่ หรือเป็นห้องทำงานสำหรับผู้ที่ต้องทำงาน work form home หรือทำธุรกิจอยู่ที่บ้าน และสำหรับชั้นสอง เป็นพื้นที่ในโซน Private ทั้งหมดทาวน์โฮมจะมีการทำห้องนอน 2 -3 ห้อง และภายในห้องนอน Master bedroom มักจะเพิ่มห้องน้ำภายในห้องและส่วนของ Walk-in closet ด้วย เพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

โดยที่ตั้งของทาวน์โฮมในปัจจุบัน ที่จะอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเกือบทุกโครงการจะมีการเพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง หรือคลับเฮ้าส์ ให้อารมณ์เหมือนโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดทุกอย่าง มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส สวนสาธารณะ ซึ่งทำให้ทาวน์โฮมเป็นที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อมมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ โดยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ และให้ความรู้สึกของความเป็นบ้านที่ค่อนข้างอบอุ่นมากกว่าทาวน์เฮ้าส์

ข้อมูลนี้คงเป็นรายละเอียดที่สามารถบอกได้ว่า ความแตกต่างของทาวน์โฮมกับทาวน์เฮาส์คืออะไร กันแบบชัดแจ้ง เห็นภาพ อย่าลืมติดตามข้อมูลดี ๆ ของทาวน์โฮมได้ที่ townhomeplus.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here